കുൽവാർദ്ധക് ആയുർവേദ ഔഷധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഈ വീഡിയോ കാണുക.

ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുട്ടികളില്ലാത്ത പ്രശ്നം നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് വന്ധ്യതാ കേസുകളിൽ 40% പുരുഷന്മാരിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പുരുഷന്മാരിലെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും കുറഞ്ഞ ബീജസംഖ്യ, നീല ബീജം അല്ലെങ്കിൽ ബീജ ചലനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

Kulvardhak മരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന ഫോം ദയവായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  കുലവർദ്ധക് പുരുഷന്മാർക്ക്

  • ബീജ സംഖ്യയും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
  • ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ(Testosterone) വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

  • ഹോർമോണുകളുടെ ഒരേ പോലെ നിലനിർത്തുന്നു
  • അസൂസ്‌പെർമിയക്ക്(Azoospermia) പ്രയോജനകരം

  • വൃഷണത്തിൽ അണുബാധ

  ഇതെല്ലാം പുരുഷ വന്ധ്യതയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ആണ്, Kulvardhak For Male എന്ന മരുന്ന് ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്.

  കുലവർദ്ധക് സ്ത്രീകൾക്ക്

  • പ്രത്യുത്‌പാദന ഹോർമോണുകൾ കൂട്ടുന്നു
  • ഗര്‍ഭപാത്രം(Uterus) ഫൈബ്രോയ്ഡ് ചികിത്സക്ക് പ്രയോജനകരം
  • അണ്‌ഡാശയ കോശഘടനക്ക് ബലം നൽകുന്നു
  • PCOD / PCOS പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സഹായകരം
  • ഈസ്ട്രജൻ(Estrogen) നില സാധാരണയാക്കുന്നു

  Kulvardhak for Females സ്ത്രീകളിലെ എല്ലാ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്.

  ആയുർവേദ പ്രകാരം, ഗര്‍ഭധാരണ പ്രക്രിയ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ശുക്രധാതുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡവും പുരുഷന്മാരിലെ ബീജവും ശുക്രധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശുക്രധാതു ഇനി പറയുന്ന മറ്റ് 6 തരം ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്:

  ഈ 6 ലോഹങ്ങൾ ശുക്രധാതുവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 ധാതുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ശുക്ര ധാതുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് മൂല വന്ധ്യതാ പ്രശ്നം വരും. Kulvardhak മരുന്നുകൾ പതിവായി കഴിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശുക്രധാതു ശരിയായ അളവിൽ നിലനിൽക്കും, അതിനാൽ വന്ധ്യതാ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് മികച്ച പ്രയോജനം നൽകും.

  IVF അല്ലെങ്കിൽ കുൽവാർധക്

  IVF

  • 20-25% വിജയ സാധ്യത മാത്രം

  • വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ
  • ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവ്
  • വളരെ വേദനയേറിയ ചികിത്സ

  കുലവർദ്ധക്

  • 90% വരെ അനുകൂല ഫലം
  • ഒരു തരത്തിലുള്ള പാർശ്വ ഫലങ്ങളും ഇല്ല
  • മുഴുവൻ കോഴ്സ് (4 മാസം) ചിലവ് രൂ 4200/- മാത്രം
  • മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വളരെ സൗകര്യപ്രദം

  Kulvardhak ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അതിനെ വന്ധ്യതക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മരുന്നാക്കുന്നു.

  കുലവർദ്ധക തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി വന്ധ്യതയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ്.

  Kulvardhak for Male, Kulvardhak for Female എന്ന ഈ രണ്ടു മരുന്നുകളും പ്രാചീന ആയുർവേദ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം.

  നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഓരോ ഘടകവും ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏത് ഔഷധ ചെടി ഏത് കാലത്ത് എടുക്കണം , ചെടിയുടെ ഏത് ഭാഗം എത്ര അളവിൽ എടുക്കണമെന്നും, ഏത് ഔഷധമാണ് അരച്ച് മരുന്നിൽ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നും, ഏത് ചെടിയാണ് സത്ത് മാത്രമായ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുമൊക്കെ.

  ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു മരുന്നുകൾ- Kulvardhak For Male, Kulvardhak For Female വന്ധ്യതാ പ്രശ്നത്തിന് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റതും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും ആയി മാറുന്നത്. ഒട്ടേറെ ചികിത്സകൾക്ക് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നടത്തി മാതാപിതാക്കൾ ആകാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ച വന്ധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും സന്തുഷ്ടരായ മാതാപിതാക്കൾ ആകാം എന്ന സ്വപ്നം പുരുഷ സ്ത്രീ വന്ധ്യതക്കുള്ള Kulvardhak മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാം.

  ഈ ആളുകൾ Kulvardhak മായുള്ള അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കാം.

  4 മാസത്തെ മുഴുവൻ കോഴ്‌സിനുള്ള Kulvardhak for Male കിറ്റിന്റെ ചിലവ് രൂ- 4200/- മാത്രമാണ്

  4 മാസത്തെ മുഴുവൻ കോഴ്‌സിനുള്ള Kulvardhak for Male കിറ്റിന്റെ ചിലവ് രൂ- 4200/- മാത്രമാണ്

  Kulvardhak മരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന ഫോം ദയവായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
   അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിക്കൂ

   © Kulvardhak 2022 All rights reserved Return Policy

   Call Now Button